top of page

Miten markkinoinnin vuosikello tehdään?

Updated: Apr 12, 2023

Markkinoinnin vuosikello on markkinoinnin suunnittelun oiva työkalu. Jos haluat lukea, miksi sellainen kannattaa tehdä, käy kurkkaamassa aiempi blogikirjoituksemme aiheesta.


Markkinoinnin vuosikellon voi tehdä valmiiseen pohjaan, Excel tai Google Sheets-taulukkoon tai miksei vaikka suoraan kalenteriin. Vuosikellon muotoa tärkeämpää on kuitenkin sen sisältö: miksi tehdään (tavoite), mitä tehdään (teemat, aiheet, sisältö), missä ja milloin tehdään (kanavat, mediat ja aikataulu) sekä kuka tekee mitäkin (resurssit).


Jokaisen yrityksen kannattaisi varata päivä tai pari aikaa vuosikellon tekemiseen, sillä se helpottaa ja nopeuttaa markkinoinnin toteuttamista huomattavasti vuoden kuluessa. Vuosikello ei tarvitse olla kerralla valmis ja “kiveen kirjoitettu”, vaan sitä voi ja kannattaakin täydentää ja tarkentaa vuoden edetessä. Joustavuus mahdollistaa myös reagoinnin ajankohtaisiin tapahtumiin, jotka eivät kenties ole tiedossa vielä vuoden alussa.


Pohjana yrityksen markkinointistrategia


Ennen markkinoinnin vuosikellon tekemistä, on tärkeää käydä läpi yrityksen markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, käytössä olevat markkinointikanavat sekä markkinoinnin tulosten mittarit.


Tavoite

Kaiken markkinoinnin tulisi aina pohjautua yrityksen tavoitteisiin. Markkinoinnin tavoite voi olla esimerkiksi kasvattaa myyntiä tai tehdä yrityksestä tunnetumpi. Tavoitteita voi olla samanaikaisesti useampia.


Kohderyhmä

Markkinoinnilla voi olla yksi tai useampia kohderyhmiä. Ne on tärkeä pitää kirkkaana mielessä myös markkinoinnin vuosikelloa tehtäessä. Mitä paremmin pystyy määrittelemään kohderyhmät, sitä helpompi on tehdä oikeanlaista markkinointisisältöä ja kohdistaa se juuri toivotulle yleisölle. Vuosikellosta voidaan myös helposti tarkistaa, että jokainen kohderyhmä tulee yhtä lailla otettua huomioon markkinoinnissa.


Markkinointikanavat

Käytettävissä olevat kanavat on hyvä kerrata ennen vuosikellon tekemistä. Kanavat on paras valita sen mukaan missä kanavissa kohderyhmäsi on helpoin tavoittaa. Myös uusia kanavia voidaan suunnitella otettaviksi käyttöön, joskin silloin pitää huomioida niiden käyttöönottoon ja opetteluun tarvittava aika. Uusien kanavien suunnittelussa voi konsultoida asiantuntijoita, jotka osaavat kertoa kunkin kanavan hyödyistä ja erityispiirteistä sekä auttaa käyttöönotossa. Myös meiltä DigiSamposta voit kysyä apua, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.


Markkinoinnin mittarit

Tulosten mittaaminen ja seuranta on tärkeää, jotta tiedetään, saavutetaanko markkinoinnin tavoitteet. Markkinoinnin vuosikelloon voidaan kirjata myös ajankohdat, jolloin saatuja tuloksia käydään läpi. Ajankohta voi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa tai kvartaalissa. Tulosten pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia tuleviin toimenpiteisiin.


Runkona tärkeät päivämäärät


Yksi markkinoinnin vuosikellon keskeisistä asioista on tärkeät päivämäärät. Niitä ovat kaikki yrityksen, sen liiketoiminnan, kohderyhmien tai muiden sidosryhmien kannalta merkitykselliset päivämäärät.


Tärkeitä päivämääriä ovat esimerkiksi vuosittaiset juhla- ja merkkipäivät, paikalliset tai kansalliset sesongit ja kampanjat, uusien tuotteiden julkaisupäivät sekä erilaiset tapahtumat. Esimerkiksi matkatoimistolle syys- ja talviloman aloitusajankohdat ovat erittäin merkittäviä päivämääriä, ja niihin liittyvä kampanjointi tulee aloittaa jo hyvissä ajoin.


Vuosikalenteriin kannattaa merkitä myös hiljaisemmat jaksot, jolloin markkinointia ei välttämättä tarvitse tehdä ihan yhtä intensiivisesti.


Käytettävissä olevat resurssit


Markkinoinnin vuosikelloon olisi hyvä merkitä myös käytettävissä olevat resurssit, sekä rahalliset että työajalliset. Ne voidaan merkitä esimerkiksi kuukausittain tai kampanjoittain. Tärkeintä olisi kuitenkin saada kokonaiskuva resurssien tarpeesta kunakin ajankohtana. Resurssisuunnitelman pohjalta hahmottaa myös mitkä asiat voi ja kannattaa hoitaa itse ja mitä asioita voisi ulkoistaa.


Vuosikellopohja


Markkinoinnin vuosikellolle on olemassa useita toteutustapoja, ja siksi pohjiakin on erilaisia. Netistä löytää hakusanoilla etsimällä useita valmiita vaihtoehtoja.


Esimerkiksi Plandisc ja Cloqqa tarjoavat mahdollisuuden kokeilla vuosikellon tekemistä ilmaiseksi. Niillä on maksullisilla lisenssi, jolla saa enemmän ominaisuuksia ja voi rakentaa useampia kuin yhden vuosikellon.


Valmiiden mallien avulla pääsee alkuun, mutta valmista pohjaa pitää usein muokata yrityksen omien tarpeiden mukaan. Lisäksi, kansainväliset pohjat eivät välttämättä sisällä kaikkia suomalaisen kalenterin merkkipäiviä.


DigiSampo on tehnyt helpon Excel-pohjan, josta voit pienellä muokkaamisella tehdä yrityksellesi sopivan markkinoinnin vuosikellon. Pohjan saat laittamalla meille viestin.


454 views0 comments

Comentarios


bottom of page