top of page

Tekoäly digimarkkinoinnissa - ja miten sitä käytetään vastuullisesti ja eettisesti

Updated: Apr 17, 2023

Tekoäly on jo jonkin aikaa ollut tärkeä osa digimarkkinoinnia, ja mahdollistanut personoidut sisällöt ja tehokkaan kohdentamisen sekä asiakasvuorovaikutuksen analysoinnin. Digimarkkinointi roolin kasvaessa on entistä tärkeämpää, että tiedostetaan myös sen käyttöön liittyviä riskejä, kuten yksityisyyden suojan heikkeneminen ja tietojen väärinkäyttö. On tärkeää miettiä, kuinka näitä riskejä voidaan välttää.


Tässä blogitekstissä tarkastellaan tekoälyn vastuullista ja eettistä käyttöä digimarkkinoinnissa.


Tekoälyn positiiviset vaikutukset digimarkkinointiin


Tekoälyllä on monia positiivisia vaikutuksia digimarkkinointiin. Tekoäly auttaa tehostamaan markkinointia. Kampanjat oppivat yleisöistään, ja pystyvät sen myötä tekemään kohdentamista, joka auttaa löytämään ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksen tarjoamasta tuotteesta tai palvelusta. Sisällöntuotannon automatisointi ja asiakasvuorovaikutuksen analysointi ovat myös alueita, joiden avulla tekoäly voi auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.


Tekoälystä voi olla iloa myös kuluttajille. Sen avulla voidaan tarjota paremmin personoituja sisältöjä ja mainoksia, jotka parhaimmillaan parantavat asiakaskokemusta ja auttavat kuluttajia löytämään tarvitsemansa. Edellytyksenä toki on, että kuluttajat voivat valita antavatko se suostumuksensa personoitujen mainosten esittämiseen.


Mitä riskejä tekoälyn käyttöön sisältyy? Tekoälyn käyttöön liittyy kuitenkin myös heikkouksia. Ensinnäkin, tekoälyn käyttö markkinoinnissa voi huonontaa yksityisyyden suojaa, koska se kerää suuria määriä henkilökohtaista dataa käyttäjistä. Varsinkin silloin, jos yrityksellä ei ole keinoja käsitellä tai suojata tietoja asianmukaisesti, riski tietojen vuotamiseen ja väärinkäyttöön kasvaa.


Tekoäly käyttää usein ns. syväoppimista, joka perustuu suuren datamäärän käyttöön. Jos dataa on kerätty väärin menetelmin, siitä tulee vääristynyttä, ja se puolestaan johtaa väärin ja asiattomasti kohdennettuihin markkinointikampanjoihin. Pahimmillaan tekoälyä voidaan tarkoituksellisesti väärinkäyttää johtamaan harhaan ja manipuloimaan kuluttajia klikkaamaan mainoksia tai ostamaan tuotteita. Tekoälyä käyttävien yritysten tulisikin varmistaa, että tekoälyn käyttämät algoritmit keräävät tietoa vain sallituista lähteistä ja käyttävät sitä oikeisiin tarkoituksiin. Jos yritys ei ota vastuuta tekoälynsä toiminnasta, se voi johtaa haitallisiin seurauksiin käyttäjille.


Tekoälyn ei tulisi myöskään korvata inhimillistä ajattelua ja harkintaa itse markkinoinnin suunnittelussa. Yritysten olisi syytä pitää huolta siitä, että ne käyttävät tekoälyä vain yhtenä apuvälineenä tai työkaluna, eivätkä anna sen ohjata koko markkinointistrategiaansa.


Tekoälyn eettinen käyttö


Eettisen tekoälyn käyttö digimarkkinoinnissa edellyttää sitä, että tekoäly kerää ja käyttää vain objektiivisia ja neutraaleja tietoja, ei esimerkiksi tietoja, jotka ovat syrjiviä tai loukkaavia. Esimerkiksi, jos verkkokauppa käyttää tekoälyä tuotteiden suosittelussa, on varmistettava, että se ei suosittele tuotteita, jotka olettavat kohdeyleisön kuuluvan vaikkapa tiettyyn ihmisryhmään tai uskontokuntaan.


Jos yritys käyttää tekoälyä asiakkaidensa vuorovaikutusten analysointiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sen olisi pidettävä huoli siitä, että tekoälyä ei käytetä manipuloivien sisältöjen levittämiseen tai tietosuojan loukkaamiseen. Myös automatisoidussa mainosten suunnittelussa on tärkeä valvoa, että mainosten sisältö ei muutu liiankin konversio-optimoiduksi ja pelkkään myyntiin keskittyviksi, ja etteivät ne sisällä esimerkiksi liian tunkeilevaa tai manipuloivia sisältöä.


Yksi tapa edistää tekoälyn käytön eettisyyttä on suunnitella ja toteuttaa sen avulla itsessään vastuullisia markkinointikampanjoita. Esimerkiksi, jos yritys markkinoi ekologisesti kestäviä tuotteita, tekoälyä voidaan käyttää kohderyhmän tunnistamiseen ja henkilökohtaisten mainosten tarjoamiseen niille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ympäristöystävällisistä tuotteista. Tästä on hyötyä myös yhteiskunnallisesti.


Lopuksi


Kaiken kaikkiaan, tekoälyn käyttö digimarkkinoinnissa voi olla erittäin hyödyllistä, kunhan sitä käytetään eettisesti ja vastuullisesti. Mainostajien olisi hyvä varmistaa, että tekoälyn käyttöä on suunniteltu objektiivisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen, ja että se auttaa heitä toteuttamaan vastuullisia ja kestäviä markkinointistrategioita. Lisäksi, yritysten olisi hyvä huolehtia siitä, että niiden käytössä olevia tekoälyllä varustettuja työkaluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan uusia eettisiä haasteita. DigiSampo pyrkii tuottamaan tekoälyn avulla tehostettuja digimarkkinoinnin palveluita käyttäen eettisiä ja vastuullisia menetelmiä. Tavoitteenamme on käyttää tekoälyn mahdollisuuksia läpinäkyvästi ja lainmukaisesti ja niin, että se toimii yhteistyössä ihmisten kanssa eikä korvaa kokonaan ihmisten työtä. Pyrimme myös seuraamaan aktiivisesti tekoälyn käyttöä ja kehittymistä. Jos haluat tietää lisää tekoälyn käytöstä digitaalisen markkinoinnin apuvälineenä, ota meihin yhteyttä.22 views0 comments

댓글


bottom of page